TiếngViệt
DMCA

Tuyên bố từ chối trách nhiệm về Đạo luật Bản quyền Trên Internet (DMCA) Chính thức Thông báo vi phạm bản quyền của DMCA

Trang web này tuân thủ điều khoản nơi trú ẩn của 17 USC §512 (còn được gọi là Đạo luật Bản quyền Trên Internet ("DMCA")). Nếu bạn cần gửi thông báo vi phạm bản quyền, vui lòng gửi thông báo bằng văn bản, bao gồm các thông tin sau:

1. Chữ ký vật lý hoặc điện tử của chủ sở hữu quyền sở hữu hoặc đại diện của họ bị nghi ngờ.

2. Xác định rõ ràng về tác phẩm bị vi phạm bản quyền hoặc, nếu một thông báo bao gồm một danh sách đại diện của các tác phẩm bản quyền trên một trang web trực tuyến cụ thể, cung cấp một danh sách đại diện của các tác phẩm đó trên trang web đó.

3. Xác định cụ thể về vật liệu vi phạm bản quyền, cũng như cung cấp đủ thông tin để chúng tôi có thể tìm ra thông tin hợp lý về vật liệu đó. Cung cấp URL trong nội dung email là cách tốt nhất để giúp chúng tôi nhanh chóng định vị nội dung.

4. Thông tin liên lạc hợp lý, bao gồm địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email (nếu có), để chúng tôi có thể liên hệ với bạn.

5. Một tuyên bố cho biết bạn tin tưởng một cách trung thực rằng việc sử dụng vật liệu đó không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của họ hoặc pháp luật cho phép.

6. Một tuyên bố cho biết thông tin trong thông báo là chính xác và, theo quy định về hình phạt về việc giả mạo, bạn đã được ủy quyền đại diện cho chủ sở hữu quyền sở hữu bị nghi ngờ. Vui lòng lưu ý rằng, theo Điều 512(f), bất kỳ ai cố ý tuyên bố sai về việc vật liệu hoặc hoạt động vi phạm bản quyền có thể chịu trách nhiệm về bồi thường thiệt hại.

Vui lòng gửi thông báo vi phạm bản quyền qua email đến [email protected].